ЮБФ ЕООД
ЕИК 206225582
ИН по ДДС: BG206225582

Тел.: 089 98 06 44

Борис Крайчев
Управител

ул. Трапезица № 15, ет. 1, район Банкя
София 1320, България